Menu

Ordensreglement

for

Stubbekøbing Boldklub

Stubbekøbing


Klubhuset 

 • Klubhuset er åbent i samme tidsrum som der foregår træning, kampe eller anden aktivitet i klubben. Klubben lukkes dog altid senest kl. 22:30, med mindre særskilt godkendelse er givet af et medlem af bestyrelsen. 
 • Aktiviteter i klubhuset udenfor ovenstående perioder, må KUN ske efter godkendelse af bestyrelsen. 
 • Det er ikke tilladt at have tasker, beklædningsgenstande m.m. på cafeteriets borde. Tasker stilles i gangen langs væggen eller under bordene. 
 • Brugt service sættes op til cafeteriet, affald lægges i affaldskurven og stole sættes på plads. Dette gælder også ved brug af de udendørs borde og bænke. 

 
Omklædningsrum 

 • Det er ikke tilladt at have fodboldstøvler på inden døre. Heller ikke under til og afgang fra omklædningsrum til og fra banearealerne. 
 • Ved brug af omklædningsrum skal der tages hensyn til andre brugere og bemærkes, hvorvidt rummet er stillet til rådighed for Piger/Damer eller Drenge/Herrer. 
 • Tag hensyn til andre hold der måtte vente på at benytte omklædningsrummene. 
 • Der skal ALTID ryddes op efter brug af omklædningsrum, hvilket også betyder, at eventuel tom emballage samles i affaldskurven. 
 • Tyveri eller hærværk skal meddeles til cafeteriet eller en leder øjeblikkeligt. 

 
Tobak, Alkohol & Euforiserende Stoffer 

 • Rygning er kun tilladt ved afmærkede rygeområde. 
 • Opstillede askebægre skal altid benyttes til cigaretskodder og lignende. 
 • Det er ikke tilladt at ryge ved eller på klubbens træningsarealer. 
 • Der må ikke sælges alkohol til personer under 18 år. Personer under 18 år, må ikke indtage alkohol i klubhuset eller ved nogen af klubbens udenoms arealer. 
 • Det er ikke tilladt for klubbens spillere, trænere og ledere at drikke alkohol før eller under træning, kampe og stævner. 
 • Al indtagelse af euforiserende stoffer, præstationsfremmende midler eller andre rusmidler er totalt forbudt - og vil medføre øjeblikkelig bortvisning. 

 
 
Alle medlemmer i Stubbekøbing Boldklub, ledere, trænere samt bestyrer af cafeteriet kan påtale overtrædelser af ovenstående ordensreglement. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra klubbens arealer. 
 
 

Således vedtaget af bestyrelsen 
Juni 2012
Luk