Menu

Håndbold

ØFH er blevet overtaget af Stubbekøbing Boldklub, som vil forestå den fremtidige drift af alle ØFH's aktiviteter.

Jf. §13 i Østfalsters Håndboldklubs vedtægter, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, med henblik på nedlæggelse af Østfalsters Håndboldklub som selvstændig forening. Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19:00 i Stubbekøbing Hallens Cafeteria.

Motivationen for nedlæggelsen var at sikre de fortsatte aktiviteter, samt drift & administration i Østfalsters Håndboldklub og her anbefalede klubbens bestyrelse, at klubben nedlægges som selvstændig forening pr. 30. april 2019 og at foreningens ejendele, samt evt. formue, samtidig overdrages fuldt ud til Stubbekøbing Boldklub som herefter vil varetage den videre drift af ØFH som en selvstændig afdeling/sportsgren under Stubbekøbing Boldklub.

Jf. §13 i vedtægterne, skulle mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer give fremmøde til denne ekstraordinære generalforsamling og stemme for nedlæggelsen, med mindst 5/6 dele stemmer for forslaget, for at nedlæggelsen kunne godkendes. Mødte ikke mindst halvdelen af foreningens medlemmer op til denne 1. ekstraordinære generalforsamling, skulle der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling den 5. februar 2019, hvor der med mindst 5/6 dele stemmer for forslaget, blandt de fremmødte, ville kunne besluttes at godkende nedlæggelsen. Det blev dog ikke nødvendigt, da fremmødet ved den 1. ekstraordinære generalforsamling var nok til at godkende nedlæggelsen.

På den ekstraordinære generalforsamling blev der stemt om nedlæggelsen og med et bredt flertal blev nedlæggelsen godkendt.

SB's bestyrelse fremlagde på den ordinære generalforsamling den 22. februar 2019, forslag til de kommende kontingentsatser for sportsgrenen håndbold, hvor det blev besluttet at køre samme kontingentsatser for håndbold, som for de nuværende fodbold satser. Samtidig blev det besluttet, at er man både spiller i fodbold og håndbold afdelingen, så vil man modtage 20% rabat på sine kontingentopkrævninger, både for fodbold og håndboldkontingentet.

Østfalsters Håndboldklub er derfor i dag en fast del af Stubbekøbing Boldklub og kaldes i daglig tale "ØFH - En del af Stubbekøbing Boldklub".

Har du spørgsmål eller til ovenstående, er du velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.

 

Luk